Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


NAV med nytt kontaktsenter

NAV åpnet 1. juli et nytt kontaktsenter på pensjonsområdet, NAV Kontaktsenter Pensjon.

Dette betyr at alle som har spørsmål om pensjon kan ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på telefonnummer 55 55 33 34. Det tidligere kontaktsenteret NAV Ny pensjon, med telefonnummer 21 07 40 00 ble lagt ned fra samme dato).

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser