Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Høyesterett har gitt Gjensidige medhold

Høyesterett har gitt Gjensidige medhold i at de kan opprettholde en bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år.

Les mer om saken på nho.no

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser