Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Høyesterett vil behandle ankesaken om bedriftsfastsatt aldersgrense i Gjensidige

I desember gav Borgarting lagmannsrett Gjensidige medhold i at det ikke var aldersdiskriminerende å bruke bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år. Dommen ble anket, og Høyesteretts ankeutvalg har nå besluttet at saken kan fremmes til behandling i Høyesterett.

Les mer om saken på nho.no
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser