Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


På jakt etter informasjon?

Vi har samlet noen brosjyrer og presentasjoner som er lagt ut om alderspensjon fra folketrygden, AFP og skatteregler for pensjonister.

NAV
Brosjyre (PDF) og presentasjon (PPT) fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Fellesordningen for AFP
Brosjyre (PDF) og kurs og foredrag fra Fellesordningen for AFP om ny AFP

Skatteetaten
Brosjyre fra Skatteetaten som omhandler nye skatteregler for pensjonister

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser