Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Endrede regler for sykepenger og alderspensjon

Nye bestemmelser gir arbeidstakere mellom 62 og 70 år rett til sykepenger, uavhengig om man har tatt ut alderspensjon eller ikke. Rettigheten er inntekstavhengig og reduseres etter fylte 67 år.

Les mer på nho.no

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser