Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Lurer du på om du har rett på AFP?

Nå kan du ta AFP-testen på Fellesordningens hjemmeside nyafp.no/afptest

Hensikten med AFP-testen er å gi arbeidstakerne et verktøy som kan gi dem en indikasjon om de har rett til ny AFP i privat sektor. Utfallet av testen er avhengig av de svarene man gir på spørsmålene som blir stilt i testen.

http://www.nyafp.no/afptest/
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser