Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Bedriftsfastsatte aldersgrenser

I en kommentar tilbakeviser advokat og avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO det hun mener er villedende fra Statens seniorråd om bedriftsfastsatte aldersgrenser.

Av Nina Melsom, advokat og avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO

NHO støtter pensjonsreformen og målet om å få flere til å stå lengre i arbeid. Pensjonsregelverket og adgangen til bedriftsfastsatte aldersgrenser må likevel henge sammen. Pensjonsreformen er omfattende og har store samfunnsmessige konsekvenser. Gis arbeidstagerne større valgfrihet, må også pensjonsproduktene hvile på disse forutsetningene. Arbeidsgiverne har behov for forutsigbarhet og fleksibilitet.

Les hele kommentaren på nho.no
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser