Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Søk om pensjon i tide

Er man født i perioden 1944–1948, og vil ta ut alderspensjon fra januar 2011? Da bør man søke så snart som mulig.

NAV venter ekstra stor pågang i forbindelse med de nye pensjonsreglene. De hadde derfor satt søknadsfristen til 1. august for de som ønsker pensjonen utbetalt fra januar 2011. Kommer søknaden etter 1. august vil NAV behandle den så fort som mulig, men det er ikke lenger sikkert at første utbetaling kommer i januar. Hvis første utbetaling komme senere vil man få etterbetaling fra januar.

Les mer på regjeringen.no

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser