Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Avklaring om aldersgrense

Bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år er ikke i strid med reglene om aldersdiskriminering, avklarer Arbeidsdepartementet overfor NHO og LO.

Les mer på nho.no
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser