Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Forslag om tilpasninger i private tjenestepensjoner

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig overleverte i dag en utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen til Finansdepartementet.

Les pressemeldingen fra Finansdepartmenetet

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser