Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Søknadsfrist 1. august

I løpet av sommeren skal ansatte over 62 år bestemme seg for uttak av pensjon.

De som ønsker å få sin første pensjonsutbetaling fra 1. januar 2011 må søke NAV før 1. august 2010. Se mer informasjon i denne PDF fra NAV.

Som arbeidsgiver kan det derfor være greit å være forberedt på at det allerede i vår og sommer kan komme henvendelser fra seniorer i din bedrift om uttak av pensjon og muligheter til å tilpasse arbeidssituasjonen.

Planlegg bedriftens seniorpolitikk
Det kan være greit å ta en prat med seniorene i bedriften, slik at du danner deg en oversikt over hvilke ønsker og planer de har. I tillegg kan det være lurt å kartlegge bedriftens bemannings- og kompetansebehov i årene fremover.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser