Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Pensjonsweb for arbeidsgivere

Pensjonskurs for medlemmer i NHO: Hvordan vil pensjonsreformen påvirke din bedrift? Ta NHOs interaktive nettkurs på: www.pensjon2011.no.

Visste du at med ny pensjonsreform kan ansatte fra 62 år starte uttak av pensjon hvis de vil - også de uten AFP? Eller at de kan utsette uttaket og få mer i årlig pensjon? Visste du at ansatte fra 62 år kan ta ut pensjon og jobbe videre i full stilling uten at dette medfører avkorting av pensjon?

Disse og andre endringer i folketrygden kan du lære mer om gjennom å gå inn på læringsportalen Pensjon2011.no. Portalen og kurset er utviklet av NHO og Næringslivets Skole og presenterer pensjonsreformen ut fra arbeidsgivers ståsted.

Ny fleksibilitet
- Med pensjonsreformen innføres ny fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon. Hensikten med endringene er å stimulere norske arbeidstakere til å jobbe lengre. I den forbindelse er det viktig med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- I forbindelse med den nye pensjonsreformen går det nå ut mye informasjon til de ansatte om deres rettigheter. Det er viktig at bedriftsledelsen også blir klar over hvilke konsekvenser dette kan ha for bedriften. Selv om pensjonsreformen kommer med ny fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon så medfører ikke dette noen endringer i den ansattes rettigheter til å stå i jobb, poengterer Oppegaard.

Ledere og personalansvarlige
Hovedmålgruppen for Pensjon2011 er ledere og personalansvarlige i alle NHOs medlemsbedrifter. Målet er å peke på hvordan det nye pensjonssystemet kan påvirke bedriften og motivere flest mulig til å sette seg inn i det nye regelverket slik at de er forberedt når endringene trer i kraft fra 2011.

I nettkurset har du rollens om daglig leder i en bedrift og en etter en kommer seniorene til deg med sine forskjellige ønsker. Som leder må du ta stilling til disse og vurdere bedriftens behov opp mot de ansattes ønsker.

- Det er viktig å påpeke at ledere og personalansvarlige ikke er pensjonsrådgivere. Men bedriftene må allikevel være klar over hvilke muligheter og begrensninger som ligger i den nye folketrygden og den nye AFP-modellen for privat sektor, sier Oppegaard.

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser