Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Ta det interaktive kurset om pensjonsreformen

Tenk deg at du er daglig leder i en bedrift. En etter en kommer de ansatte til deg med sine pensjonsønsker. Hvordan håndterer du de ulike ønskene i forhold til bedriftens behov? Ta kurset nedenfor og bli kjent med endringene i pensjonssystemet og hvilke konsekvenser reformen kan få for din bedrift. Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

Aktuelt

 • Bedriftsfastsatte aldersgrenser

  I en kommentar tilbakeviser advokat og avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO det hun mener er villedende fra Statens seniorråd om bedriftsfastsatte aldersgrenser.

  17.08.2010
 • Søk om pensjon i tide

  Er man født i perioden 1944–1948, og vil ta ut alderspensjon fra januar 2011? Da bør man søke så snart som mulig.

  17.08.2010
 • NHO støtter Banklovkommisjonens forslag

  NHO gir i sitt høringssvar til NOU 2010:6 "Pensjonslovene og folketrygdreformen I" støtte til foreslåtte tilpasninger i tjenestepensjonsregelverket.

  09.07.2010
 • Avklaring om aldersgrense

  Bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år er ikke i strid med reglene om aldersdiskriminering, avklarer Arbeidsdepartementet overfor NHO og LO.

  09.07.2010
Viser fra 13 til 16 av totalt 20 artikler

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser