Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Ta det interaktive kurset om pensjonsreformen

Tenk deg at du er daglig leder i en bedrift. En etter en kommer de ansatte til deg med sine pensjonsønsker. Hvordan håndterer du de ulike ønskene i forhold til bedriftens behov? Ta kurset nedenfor og bli kjent med endringene i pensjonssystemet og hvilke konsekvenser reformen kan få for din bedrift. Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

Aktuelt

 • AFP også til utestasjonerte

  Det er nå vedtatt endringer som gir utestasjonerte arbeidstakere bedre muligheter til å fylle kravene til å få avtalefestet pensjon. Bemerk at bedriften må søke Fellesordningen hvis de utestasjonerte skal være omfattet.

  07.02.2012
 • Forslag til nye fripoliseregler

  Banklovkommisjonen foreslo i dag enkelte endringer i regler om fripoliser. NHO er fornøyd med at utredningen ikke inneholder forslag som ville medført vesentlige belastninger for bedriftene.

  20.01.2012
 • Filmer om pensjon

  Ta gjerne en titt på de syv informasjonsfilmene om pensjon som dekker hele pensjonsordningen, fra alderspensjon, tjenestepensjon, offentlig og privat AFP og til egen sparing.

  19.10.2011
 • Regnskapsføring av ny AFP – Unntaksregel kan bli løsningen

  En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet, i samråd med Arbeidsdepartementet, har levert en rapport som kartlegger problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny AFP.

  19.10.2011
Viser fra 1 til 4 av totalt 20 artikler

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser